Regulamin korzystania ze sklepu Bogadar on-line.DANE FIRMY

BOGADAR: SKLEP MEDYCZNY I PERUKARSTWO Bożena Kamińska-Szuwar.

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 1993-11-02.

Rejestracja firmy w CEDG, NIP: 1180099755, REGON: 010491154

Adres siedziby: ul. Jana Kasprowicza 58 lok. A, 01-871 Warszawa, powiat Warszawa, woj. Mazowieckie

Adres do korespondencji: ul. Jana Kasprowicza 58 lok. A, 01-871 Warszawa, powiat Warszawa, woj. Mazowieckie

Kontakt: e-mail: bogadar@op.pl, tel. (22) 669 16 14, kom. 502 355 062

Konto: PKO BP II o/W-wa 47 1020 1026 0000 1102 0019 1999

Ochrona danych osobowych

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.bogadar.pl jest własnością: Firmy "BOGADAR" sklep medyczny i perukarstwo Bożena Kamińska-Szuwar, mieszczącego się przy ul.Kasprowicza 58 lokal A, 01-871 Warszawa - Bielany tel. (22) 669-16-14, 502 355 062
 2. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800 x 600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja 5.5 lub wyższa), Mozilla Firefox, ) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.bogadar.pl.
 3. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.bogadar.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.bogadar.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.bogadar.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.II. TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.bogadar.pl można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu www.bogadar.pl - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu lub telefonicznie.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości, Kupujący lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 4. Kupujący lub przedsiębiorca na prawach konsumenta będzie informowany o statucie zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie.PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług zawarcia umowy, Kupujący (konsument) lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.Aby odstąpić od umowy zawartej z firmą Bogadar należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: bogadar@op.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: BOGADAR: SKLEP MEDYCZNY I PERUKARSTWO Bożena Kamińska-Szuwar ul. Jana Kasprowicza 58 lok. A, 01-871 Warszawa.

W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.


WZÓR OŚWIADCZENIA


Pobierz oświadzczenie.pdf

KOSZT ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 • Zwrot wynosi wartość towaru.


BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Bogadar nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • w przypadku przedmiotu bezpośredniego kontaktu z ciałem, będącego wyrobem medycznym
 • przedmiot ze śladami używania przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta / przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • w której konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • Kosmetyki nie podlegają zwrotom lub wymianie.III. PŁATNOŚCI

 1. W sklepie www.bogadar.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 • gotówką przy odbiorze osobistym
 • przedpłata przelewem na konto bankowe firmy Perukarstwo Bogadar. PKO BP II o/W-wa 47 1020 1026 0000 1102 0019 1999
 • płatność za pobraniem - wybierając tą metodę za zamówiony towar Kupujący zapłaci bezpośrednio doręczycielowi.
 1. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.
 1. Kupujący lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.


IV. DOSTAWA

 1. Czas wysyłki produktów wynosi od 2-5 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i akceptacji formy płatności.
 2. Czas wysyłki produktów specjalnie sprowadzanych dla Klienta może być zrealizowany między 7 a 21 dni od dnia zamówienia.
 3. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem usług firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej
 4. W momencie przekazania towaru doręczycielowi Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową sklepu www.bogadar.pl, oraz link w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 6. Koszt dostawy towaru uzależniony jest od wagi zamówionych produktów zgodnie z cennikiem podanym przy zamówieniu towaru.


V. GWARANCJA

 1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.bogadar.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
 2. Dajemy możliwość zwrotu towaru w terminie 3 dni od momentu otrzymania przesyłki pod warunkiem przesłania w oryginalnym opakowaniu, bez śladów noszenia, z kopią faktury, na własny koszt na adres firmy : "Perukarstwo BOGADAR" Bożena Kamińska-Szuwar Warszawa 01-802, ul. Marymoncka 51/17
 3. Wartość za towar zostanie zwrócona przekazem lub przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki i po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Gwarancji nie podlega zniszczenie włókna włosów np. przez przypalenie suszarką, prostownicą czy lokówką bądź przypaleniem od papierosa ( grzywka ).
 5. Gwarancją objęte są tylko uszkodzenia typu fabryczne: rozprucie, nie doszycie.
 6. Czas trwania gwarancji wynosi 3 miesiące od daty odebrania przesyłki.


VI. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Kupujący lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem bogadar@op.pl, lub w formie pisemnej na adres ul. Jana Kasprowicza 58 lok. A, 01-871 Warszawa. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Firma Bogadar zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Firma Bogadar rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail, bądź na adres poczty tradycyjnej.
 4. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący lub przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem firmy Perukarstwo Bogadar.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres sklepu. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu. Perukarstwo Bogadar nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym Perukarstwo Bogadar wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.bogadar.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Perukarstwo Bogadar danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z pózn. Zmianami).
 4. Firma Perukarstwo Bogadar informuje, że Państwa dane osobowe wykorzystywane będą tylko i wyłącznie do realizacji Państwa zamówień.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.bogadar.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
 8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nie umieszczania w witrynie sklepu WWW.BOGADAR.PL treści o charakterze bezprawnym.
ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:Kupujący będący konsumentem lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.