Ochrona danych

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Bogadar: sklep medyczny i perukarstwo Bożena Kamińska-Szuwar z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprowicza 58/A, 01-871 Warszawa, wpisana do rejestru firmy w CEDG, NIP: 1180099755, REGON: 010491154 zwana dalej Administratorem.

1. Stosowane zasady ochrony danych.

Bogadar: sklep medyczny i perukarstwo w Warszawie ponosi odpowiedzialność za stronę internetową www.bogadar.pl oraz sklep internetowy www.bogadar.pl/sklep na terenie Polski. Prowadzimy działalność zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych oraz bezpieczeństwie danych. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, jak je przetwarzamy i wykorzystujemy.

 

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych.

2.1 W przypadku osób odwiedzających naszą stronę (www.bogadar.pl) zasadniczo gromadzimy tylko dane anonimowe, takie jak strona, z której dana osoba nas odwiedza, dostawca usług internetowych oraz strony, z których nas wywołano. Bogadar wykorzystuje te informacje wyłącznie do celów statystycznych, usług i strony internetowej.

2.2 Nie wykorzystujemy naszej strony internetowej do rejestrowania danych osobowych innych niż te dane, które zamieszczają Państwo dobrowolnie. W przypadku:

  • rejestracji danych za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego gromadzone są następujące dane:

- dane obowiązkowe: imię, nazwisko, adres email

- dane opcjonalne: numer telefonu.

  • zamówienia internetowe gromadzone są następujące dane:

- dane obowiązkowe: imię, nazwisko, adres, adres email, telefon

2.3 Wykorzystanie danych, takich jak adres protokołu internetowego czy dane dotyczące rozpoczęcia i czasu trwania użytkowania, czasami mogą być generowane automatycznie, w zależności od zastosowanych środków technicznych, a zatem są istotne z punktu widzenia komunikacji. Będziemy usuwać lub zmieniać na anonimowy status danych, które nie są już niezbędne dla przekazywania wiadomości.

 

3. Określenie celu przetwarzania danych

Wszystkie dane osobowe generowane w związku z naszymi usługami dostępnymi online będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wyłącznie w celu zapisania kontaktu oraz dla celów informowania i dbania o naszych klientów. Dla utrzymania stosunków w klientami, umożliwienia odpowiadania na ich pytania oraz z przyczyn technicznych niezbędne jest wyznaczenie osób trzecich do przetwarzania Państwa danych. W tym przypadku również przestrzegane są zasadnicze przepisy dotyczące ochrony danych. Tylko w przypadku wyraźnej zgody Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celach bezpośredniego marketingu oraz badania rynku. Nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim ani wykorzystywać ich dla innych podobnych celów marketingowych.

 

4. Uzasadnione wykorzystanie danych

Bogadar będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe, które udostępnili nam Państwo online, dla celów, w jakich zostały udostępnione, chyba że są one gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane:

  • w celu, który jest bezpośrednio związany z celem pierwotnym,
  • w celu sporządzenia, negocjowania i zawarcia z Państwem umowy,
  • z powodu przepisu prawnego lub urzędowego nakazu sądowego,
  • dla celów ochrony prawnej lub obrony przed zarzutami,
  • w celu zapobiegania niewłaściwemu użyciu lub innym niezgodnym z prawem czynnościom, które zagrażają integralności systemów Bogadar, a co za tym idzie – bezpieczeństwu danych.

 

5. Pliki cookies (ciasteczka)

W naszym serwisie zezwalamy na zastosowanie plików cookies. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Operator serwisu Bogadar wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Mogą Państwo nie zgodzić się na zapisywanie plików cookies poprzez ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający usuwanie plików cookies z dysku twardego, blokowanie wszystkich plików cookies lub ostrzeganie przed zapisaniem plików cookies. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgodzą się Państwo na zapisywanie plików cookies, będą Państwo mieć dokładnie taki sam dostęp do treści strony firmy Bogadar, jak w przypadku zezwolenia na używanie plików cookies. Zablokowanie tych plików powoduje jedynie powstanie mniej dokładnych wzorów użytkowania dla celów naszych wewnętrznych raportów. Informacje na temat użytkowania będą wykorzystywane tylko dla celów wewnętrznych firmy Bogadar.

 

6. Analiza sieci - Google Analytics

Niniejsza strona jak i sklep internetowy wykorzystuje Google Analytics w celu uzyskania analizy użytkowania strony przez jej użytkowników. Narzędzie to wykorzystuje pliki "cookies", a informacje wygenerowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszej strony (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane Google. Następnie informacje te są wykorzystywane do oceny użytkowania strony przez odwiedzających oraz sporządzania raportów statystycznych na temat ruchu na stronie internetowej dla firmy Bogadar.

Nigdy nie będziemy (ani nie pozwolimy żadnym osobom trzecim) wykorzystywać narzędzia analizy statystycznej do śledzenia lub gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację osoby (Personally Identifiable Information - PII) gości na naszej stronie. Google nie skojarzy Państwa adresu IP z innymi danymi posiadanymi przez Google. Ani my, ani Google nie będziemy ustalać związku ani starać się powiązać adresu IP z tożsamością użytkownika komputera. Nie będziemy kojarzyć żadnych danych uzyskanych na tej stronie z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby z jakiegokolwiek innego źródła, chyba że wyraźnie dostarczycie Państwo takie informacje w formularzu dostępnym na naszej stronie.

 

7. Media społecznościowe - Facebook

Obecnie strona internetowa firmy Bogadar używa wtyczki portalu społecznościowego: Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Za jej pośrednictwem dane osobowe mogą być przekazywane wymienionym usługodawcom. Bogadarnie gromadzi danych osobowych za pośrednictwem ww. Wtyczki. Bogadar nie posiada dokładnej wiedzy na temat tego, które dane są pobierane przez ww. wtyczkę; ponadto nie ma także możliwości wywarcia jakiegokolwiek wpływu na takie gromadzenie danych. Informacje na ten temat są dostępne w uwagach dotyczących ochrony danych zamieszczonych przez media społecznościowe: Facebook: http://www.facebook.com/help/186325668085084/ Informacje i opcje ustawień ochrony sfery prywatności są dostępne pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php. Zasadniczo reguły te mają zastosowanie do wszystkich dostawców wtyczek mediów społecznościowych: możliwe jest uniknięcie gromadzenia danych przez tych dostawców za pośrednictwem strony Bogadar poprzez upewnienie się, że nie są Państwo tam zalogowani.

 

8. Bezpieczeństwo danych

Bogadar, poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewnia ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub niedozwolonym usunięciem, zmianą lub utratą oraz nieupoważnionym rozpowszechnianiem lub dostępem.

 

9. Linki

Firma Bogadar nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ochrony danych za inne strony lub ich zawartość, do których [dane] są przekazywane za pośrednictwem linka.

 

10. Prawa użytkownika Internetu

Bogadar respektuje Państwa prawa do wyszukiwania informacji, autoryzacji oraz życzenia usunięcia oraz inne prawa przysługujące Państwu zgodnie z prawem. W dowolnym czasie mogą Państwo uchylić zgodę na wykorzystywanie przez naszą firmę Państwa danych dla celów promocji lub kontaktu.

 

11. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt. Mogą Państwo kontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych pod adresem biuro@bogadar.pl. Bogadar: sklep medyczny i perukarstwo.