Jak elektronicznie zrealizować zlecenie na perukę i skorzystać z refundacji NFZ w czasie trwania epidemii wirusa COVID-19?

 

Od lekarza można uzyskać zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne w formie papierowej ale również elektronicznej /pocztą email lub drogą telefoniczną przez telefon, sms.


Forma elektroniczna:

to wygenerowany w systemie e-ZWM numer zlecenia drogą elektroniczną (sms, e-mail, telefon) który nie wymaga potwierdzania go w oddziale NFZ

 

Forma papierowa

wymaga udania się do wojewódzkiego oddziału NFZ i potwierdzenia zlecenia osobiście (obecnie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np.skan/email).

 

UWAGA!
Zlecenie na perukę z włosów syntetycznych, naturalnych lub uzupełnień można uzyskać raz na rok. Zlecenie na protezę piersi można uzyskać raz na dwa lata.
PRZEDMIOTY REFUNDOWANE
Przedmioty refundowane, czyli peruki i protezy piersi nie podlegają obniżkom cen ani rabatom z uwagi na zapis prawny mówiący o braku możliwości zmiany cen na zakontraktowanych już wyrobach medycznych u świadczeniodawcy.

Copyright © 2016 Bogadar. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by W3layouts

laced at the end of the document so the pages load faster -->