CZYM JEST REFUNDACJA NFZ?
Jest to forma amortyzacji finansowej wynikająca z przepisów ubezpieczenia zdrowotnego. Peruka jak i proteza piersi jest produktem wpisanym na listę medycznych refundowanych środków pomocniczych. Zgodnie z prawem każda ubezpieczona osoba będąca w sytuacji leczenia uprawniającego do ubiegania się o wyrób medyczny może skorzystać z refundacji NFZ za zakup środków pomocniczych zgodnie z ustalonymi limitami. Tabela przedstawia refundacje peruk, uzupełnień, protez piersi oraz biustonoszy do protez piersi przez NFZ.
WAŻNA INFORMACJA OD STYCZNIA 2024
Od 01.01.2024r. w życie wchodzą nowe zasady refundacji wyrobów medycznych oraz zmieniają się ich kwoty refundacji. Z uwagi na mnogość zmian, aby ułatwić Państwu poruszanie się w nowych przepisach i dopasowanie produktów, przygotowaliśmy krótki poradnik dotyczący artykułów peruk i protez oraz nowo wprowadzoną refundację na Biustonosze do protez piersi. Grupa wyrobów medycznych, która znalazła się w nowym rozporządzeniu, zakłada każdorazowo 10% udział pacjentów powyżej 18 roku życia w finansowaniu tychże wyrobów. Pacjenci do 18 roku życia mają refundację w pełnym wymiarze w każdej wymienionej poniżej kategorii.

Lp. Przedmiot Kod środka Pacjent Refundacja kwota
1 Peruka syntetyczna Z.02.01.00 Dziecko 100% limitu 350,00 zł
2 Peruka syntetyczna Z.02.01.01 Dorosły 90% limitu 315,00 zł
3 Peruka naturalna Z.02.01.00 Dziecko 100% limitu 350,00 zł
4 Peruka naturalna Z.02.01.01 Dorosły 90% limitu 315,00 zł
5 protezy piersi jednowarstwowe Z.01.01.00 Dziecko 100% limitu 350,00 zł
6 protezy piersi jednowarstwowe Z.01.01.01 Dorosły 90% limitu 315,00 zł
7 protezy piersi wielowarstwowa Z.01.01.00 Dziecko 100% limitu 450,00 zł
8 protezy piersi wielowarstwowa Z.01.01.01 Dorosły 90% limitu 405,00 zł
9 Biustonosze do protez piersi Z.01.02.00 Dziecko 100% limitu 120,00 zł
10 Biustonosze do protez piersi Z.01.02.01 Dorosły 90% limitu 108,00 zł
11 Gorsety uciskowe N.16.01 Dorosły 100% limitu 300,00 zł
12 Pas uciskowy N.16.02 Dorosły 100% limitu 120,00 zł
 • Perukę w cenie limitu 350 zł pacjent otrzymuje bezpłatnie do 18 roku życia. Jeżeli peruka kosztuje więcej niż maksymalny limit refundacji, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną zakupionej peruki, a limitem refundacyjnym.

 • Protezę piersi (jednowarstwową) w cenie limitu 350 zł lub protezę (dwuwarstwową) w cenie limitu 450 zł, pacjent otrzymuje bezpłatnie do 18 roku życia. Jeżeli proteza piersi kosztuje więcej niż maksymalny limit refundacji, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną zakupionej protezy, a limitem refundacyjnym.

 • Biustonosz do protez piersi w cenie limitu 120 zł pacjent otrzymuje bezpłatnie do 18 roku życia. Jeżeli biustonosz do protez piersi kosztuje więcej niż maksymalny limit refundacji, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną zakupionej bielizny, a limitem refundacyjnym.

 • Gorset uciskowy w cenie limitu 300 zł pacjent otrzymuje bezpłatnie. Jeżeli biustonosz do protez piersi kosztuje więcej niż maksymalny limit refundacji, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną zakupionego gorsetu, a limitem refundacyjnym.

 • Pas uciskowy w cenie limitu 120 zł pacjent otrzymuje bezpłatnie. Jeżeli biustonosz do protez piersi kosztuje więcej niż maksymalny limit refundacji, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną zakupionego pasa, a limitem refundacyjnym.
 • JAK UZYSKAĆ REFUNDACJĘ?
  Od lekarza w ramach leczenia onkologicznego, hematologicznego, dermatologicznego lub na podstawie przebytej choroby, która ma podstawy medyczne do ubiegania się o refundację, można uzyskać zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 31 maja 2017r. poz. 1061 rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017r. w sprawie Wyrobów Medycznych wystawianych na zlecenie, zostały poszerzone kompetencje dla lekarzy w sprawie wystawiania wniosków o dofinansowanie na perukę lub protezy piersi. Dzięki temu mocno poszerzyła ilość lekarzy lub specjalistów którzy mają uprawnienia aby taki dokument wystawić.
  FORMA I OKRES WAŻNOŚCI WNIOSKU
  Od 1 stycznia 2020 lekarze wystawiają elektronicznie wnioski w systemie e-ZWM, których nie potwierdza się w oddziałach NFZ. Taki wniosek możemy uzyskać od lekarza w formie elektronicznej w postaci 13 cyfrowego numeru lub kilku cytrowego pinu, który w raz z nr.PESEL może zostać do nas przesłany drogą elektroniczną (sms, e-mail) lub w formie papierowej wniosku z kodem kreskowym. Taki wniosek od razu jest gotowy do realizacji u świadczeniodawcy. Wystawiony wniosek jest ważny przez 12 miesięcy od daty jego wystawienia.

  * Zlecenie na perukę można uzyskać raz na rok.
  * Zlecenie na protezę piersi można uzyskać raz na dwa lata.
  * Zlecenie na bieliznę do protez piersi można uzyskać raz na rok.
  * Zlecenie na gorset uciskowy można uzyskać raz na rok.
  * Zlecenie na pas uciskowy można uzyskać raz na rok.
  PRZEDMIOTY REFUNDOWANE
  Przedmioty refundowane, czyli peruki i protezy piersi nie podlegają obniżkom cen ani rabatom z uwagi na zapis prawny mówiący o braku możliwości zmiany cen na zakontraktowanych już wyrobach medycznych u świadczeniodawcy.
  Zlecenieie na refundację protezy piersi wystawia lekarz posiadający specjalizację:
 • w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • w dziedzinie onkologii klinicznej
 • w dziedzinie onkologii chemioterapii nowotworów
 • w dziedzinie ginekologii
 • w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 • w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 • w dziedzinie rehabilitacji
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zlecenie na refundację peruki wystawia lekarz posiadający specjalizację:
 • w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • w dziedzinie onkologii klinicznej
 • w dziedzinie onkologii chemioterapii nowotworów
 • w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 • w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 • w dziedzinie dermatologii i wenerologii
 • w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
 • w dziedzinie hematologii
 • w dziedzinie pulmonologii
 • w dziedzinie chorób płuc
 • w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • w dziedzinie pediatrii
 • w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Wszystkie oddziały NFZ.

  NR ODDZIAŁ NFZ
  01

  Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
  50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6
  tel. 71 37 47 100, fax (0-71) 37 47 201
  informacja sanatoryjna tel. (0-71) 37 47 150
  www.nfz-wroclaw.pl

  02

  Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
  85-071 Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 15
  tel. 52 325 27 00, fax (0-52) 325 27 09
  www.nfz-bydgoszcz.pl

  03

  Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
  20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
  tel. 81 531 05 00, -01, -02, fax (0-81) 531 05 28
  www.nfz-lublin.pl

  04

  Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
  65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 9b
  tel. 68 328 76 00, fax (0-68) 328 76 57
  www.nfz-zielonagora.pl

  05

  Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
  90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58
  tel.: 42 94-88, 677 40 30
  www.nfz-lodz.pl

  06

  Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
  31- 053 Kraków, ul. Ciemna 6
  tel. 12 292 28 86 do 89; fax (0-12) 430 64 40
  Adres do korespondencji: ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
  www.nfz-krakow.pl

  07

  Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
  00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8
  tel. 22 279 79 54, 22 279 76 60
  www.nfz-warszawa.pl

  08

  Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
  45-315 Opole, ul. Głogowska 37
  tel. 77 40 20 100, 40 20 102
  www.nfz-opole.pl

  09

  Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
  35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 8,
  tel. 17 86 04 100, -124, fax (0-17) 85 28 619
  www.nfz-rzeszow.pl

  10

  Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
  15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3,
  tel. 85 745 95 00, fax (0-85) 745 95 39
  www.nfz-bialystok.pl

  11

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
  80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69
  tel. 58 321 86 98, 321 86 35 fax (0-58) 321 85 15
  www.nfz-gdansk.pl

  12

  Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
  40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
  tel. 32 735 17 00, fax. (0-32) 252 84 13
  www.nfz-katowice.pl

  13

  Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
  25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9
  tel.: 41 343 03 24, 343 06 14, fax (0-41) 343 04 90, 362 90 72
  www.nfz-kielce.pl

  14

  Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel. 89 532 74 14, fax (0-89) 533 91 74
  www.nfz-olsztyn.pl

  15

  Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
  61-823 Poznań, ul.Piekary 14/15
  tel/fax: 61 850 60 00; (0-61) 850 61 02
  adres do korespondencji: 60-309 Poznań ul. Grunwaldzka 158 www.nfz-poznan.pl

  16

  Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
  71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
  tel: 91 425 10 00, fax (0-91) 425 11 88
  www.nfz-szczecin.pl

  Copyright © 2023 Bogadar. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by W3layouts