Refundacja NFZ
Peruka jak i proteza piersi jest produktem wpisanym na listę medycznych refundowanych środków pomocniczych. NFZ refunduje zakup środków pomocniczych zgodnie z ustalonymi limitami. Tabela przedstawiająca refundacje peruk, uzupełnień i protez piersi przez NFZ.

Lp. Przedmiot Kod środka limit NFZ Refundacja kwota
1 Peruka syntetyczna P.093 250,00 zł 100% limitu 250,00 zł
2 Peruka naturalna P.093 250,00 zł 100% limitu 250,00 zł
3 protezy piersi P.092 280,00 zł 100% limitu 280,00 zł
Perukę w cenie limitu 250 zł pacjent otrzymuje bezpłatnie. (za potwierdzone przez NFZ zlecenie). Jeżeli peruka kosztuje więcej niż maksymalny limit refundacji, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną zakupionej peruki, a limitem.

Protezę piersi w cenie limitu 280 zł pacjent otrzymuje bezpłatnie. (za potwierdzone przez NFZ zlecenie). Jeżeli proteza piersi kosztuje więcej niż maksymalny limit refundacji, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną zakupionej protezy, a limitem.
Jak uzyskać refundację?
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 31 maja 2017r. poz. 1061 rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017r. w sprawie Wyrobów Medycznych wystawianych na zlecenie, zostały poszerzone kompetencje dla lekarzy w sprawie wystawiania wniosków o dofinansowanie na perukę lub protezy piersi.

Zleceie na refundację protezy piersi wystawia lekarz posiadający specjalizację:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

 • Zleceie na refundację peruki wystawia lekarz posiadający specjalizację:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie hematologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pulmonologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 • Wypełnione przez lekarza zlecenie, należy potwierdzić w swoim Oddziale NFZ. Potwierdzone przez NFZ zlecenia są realizowane w Salonie "Bogadar włosy zdrowie i uroda" przy ul.Kasprowicza 58 w Warszawie.
  UWAGA!
  Zlecenie na perukę z włosów syntetycznych, naturalnych lub uzupełnień można uzyskać raz na rok. Zlecenie na protezę piersi można uzyskać raz na dwa lata. Potwierdzenie zlecenia w wersji papierowej dla pacjentów z Województwa Mazowieckiego NFZ do końca roku 2020 znajduje się przy ul.Chaubińskiego 8. Od dnia 4 marca 2014r wzór zlecenia stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia nr 90/2013/SSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i jest ważny do końca 2020 r.

  UWAGA!
  Od 1 stycznia 2020 lekarze wydają wnioski elektroniczne których nie potwierdza się w oddziałach NFZ tylko od razu realizuje u świadczeniodawcy. Taki wniosek jest ważny przez 12 miesięcy od jego wydania.
  PRZEDMIOTY REFUNDOWANE
  Przedmioty refundowane, czyli peruki i protezy piersi nie podlegają obniżkom cen ani rabatom z uwagi na zapis prawny mówiący o braku możliwości zmiany cen na zakontraktowanych już wyrobach medycznych u świadczeniodawcy.


  Centrala NFZ Departament do Spraw Służb Mundurowych
  00-911 Warszawa 62, ul. Wołoska 137
  tel. 22 540 88 71, 540 88 67, 540 88 74


  Oddziały Wojewódzkie NFZ Centrala
  02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186
  tel. 22 572 60 00, fax (0-22) 572 63 33
  www.nfz.gov.pl

  Wspólpracujemy ze wszystkimi oddziałami NFZ w Polsce.

  NR ODDZIAŁ NFZ
  01

  Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
  50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6
  tel. 71 37 47 100, fax (0-71) 37 47 201
  informacja sanatoryjna tel. (0-71) 37 47 150
  www.nfz-wroclaw.pl

  02

  Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
  85-071 Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 15
  tel. 52 325 27 00, fax (0-52) 325 27 09
  www.nfz-bydgoszcz.pl

  03

  Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
  20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
  tel. 81 531 05 00, -01, -02, fax (0-81) 531 05 28
  www.nfz-lublin.pl

  04

  Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
  65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 9b
  tel. 68 328 76 00, fax (0-68) 328 76 57
  www.nfz-zielonagora.pl

  05

  Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
  90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58
  tel.: 42 94-88, 677 40 30
  www.nfz-lodz.pl

  06

  Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
  31- 053 Kraków, ul. Ciemna 6
  tel. 12 292 28 86 do 89; fax (0-12) 430 64 40
  Adres do korespondencji: ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
  www.nfz-krakow.pl

  07

  Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
  00-010 Warszawa, ul. Sienkiewicza 12
  tel. 22 525 40 60, (0-22) 525 40 62
  www.nfz-warszawa.pl

  08

  Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
  45-315 Opole, ul. Głogowska 37
  tel. 77 40 20 100, 40 20 102
  www.nfz-opole.pl

  09

  Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
  35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 8,
  tel. 17 86 04 100, -124, fax (0-17) 85 28 619
  www.nfz-rzeszow.pl

  10

  Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
  15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3,
  tel. 85 745 95 00, fax (0-85) 745 95 39
  www.nfz-bialystok.pl

  11

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
  80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69
  tel. 58 321 86 98, 321 86 35 fax (0-58) 321 85 15
  www.nfz-gdansk.pl

  12

  Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
  40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
  tel. 32 735 17 00, fax. (0-32) 252 84 13
  www.nfz-katowice.pl

  13

  Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
  25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 9
  tel.: 41 343 03 24, 343 06 14, fax (0-41) 343 04 90, 362 90 72
  www.nfz-kielce.pl

  14

  Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel. 89 532 74 14, fax (0-89) 533 91 74
  www.nfz-olsztyn.pl

  15

  Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
  61-823 Poznań, ul.Piekary 14/15
  tel/fax: 61 850 60 00; (0-61) 850 61 02
  adres do korespondencji: 60-309 Poznań ul. Grunwaldzka 158 www.nfz-poznan.pl

  16

  Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
  71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
  tel: 91 425 10 00, fax (0-91) 425 11 88
  www.nfz-szczecin.pl

  Copyright © 2016 Bogadar. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by W3layouts